Doğum Haritasında 4. Ev Hesaplama ve Dördüncü Ev Konuları
DOĞUM HARİTASI HESAPLAMA
Doğum Tarihiniz (Gün/Ay/Yıl)
Doğum Saatiniz (Saat/Dakika)

Doğum haritasının en alt noktası dördüncü evdir. Burası evin, ailenin, soyun ve mahremiyetin evidir. Burada köklerini bulursun. Eskiler bu evi, Güneşin gece yarısı kendini bulduğu, tamamen karanlıkta kaplandığı ve sabah yeniden doğmaya hazır olduğu yer olduğu için “en alçak cennet” olarak adlandırırdı.

Şiirsel olarak dördüncü ev hem başlangıcımızı hem de sonumuzu temsil eder. Dördüncü evde gezegenleriniz varsa, muhtemelen ailenize, atalarınıza, coğrafyalarınıza ve gayrimenkulünüze çok odaklanmışsınızdır.

Astrolojide 4. evi haritanın “bodrum katı” olarak tanımlayabiliriz. Dördüncü evde yerleşmiş gezegenlere sahip insanların, ister bir evin en alt seviyesi ister gizli bir organizasyon olsun, yer altında rahatlık bulma eğiliminde oldukları düşünülür. Dördüncü ev, özel bir dünya oluşturmakla ilgilidir.

Astrolojide Dördüncü Evin İçerdiği Anlamlar

Dördüncü ev, yuvanın ve soyun evidir. Doğum haritasının altında yer alıp temelimizi temsil eder, aile, soy, gelenekler ve hem geldiğimiz ev hem de kendimiz için yapmayı umduğumuz ev ile ilişkilidir.

Dördüncü evdeki gezegenler, önemli miktarda enerjinin aile bağlarına ve kök sistemlerine yönlendirileceğini gösterir.

Dördüncü Ev ve Aile Evidir

Dördüncü ev, evi ve aileyi sembolize eder. Dördüncü evdeki doğum gezegenleri bir bireyin anne figürüyle ilişkisini ve aynı zamanda evcilliğe dair benzersiz bakış açısını ortaya çıkarır.

Dördüncü evden geçen gezegenler, kendimizi güvende, sevilmiş ve önemsenmiş hissettiren daha özel, besleyici alanlar oluşturarak genellikle altyapımıza yatırım yapmamızı teşvik eder.

Dördüncü ev, aynı zamanda, kan bağı olan veya aileden olan insanlarla (ve evcil hayvanlarla) olan ilişkilerimizi de yönetir. Bu ev Yengeç enerjisi ile uyumludur.

Dördüncü ev: İç Temeliniz

Dördüncü ev, içinizdeki evi ve içinde büyüdüğünüz evi yönetir. “Ay Ana” tarafından yönetilen haritanın bu alanı, köklerinizi, güvenlik duygunuzu ve duygusal temelinizi belirleyebilir. Bu ev aynı zamanda geçmişle olan bağınız ve soy hattınız etrafında döner.

Bu Ay etkisi, hassas Yengeç’ten başkasına ait değildir; anahtar cümlesi “hissediyorum"dur. Ev ve köklerin evi olarak da bilinen 4. ev, tüm haritanın temelidir.

Etkisi altında yer alan konu başlıkları arasında ev, güvenlik, anneler ve soy, çocuklar, bakım ve kendimizi nasıl evde ve güvende hissettiğimiz yer alıyor. Başkalarını besleme şekliniz ve kişisel bakım yaklaşımınız da bu astrolojik konum tarafından belirlenir.

4. Evdeki Güneş Ev Hayatında Mutluluk İster

Dördüncü ev Güneş’i olan harita sahibi, ev hayatı mutlu olmadıkça mutlu değildir. Doğum haritasının dördüncü evi derin ve duygusal olabileceğinden, buradaki Güneş canlandırmak ve bir şeylere ilham vermek için çok çalışmak zorundadır.

Bu astroloji konumuna sahip olanlar, aktif, canlı, açık ve sevgi dolu bir evde gelişirler ve mükemmelleşirler. Bu tür bir ev ortamında değillerse, yaşamları hakkında canlanmış hissetmezler. İhtiyaç duydukları ev ve aile hayatını oluşturmak için gerekli değişiklikleri yapmaya çalışırlar.

Doğum haritasının dördüncü evindeki Güneş kişisi mirasıyla gurur duyar ve aile soyunu şimdiki noktasına ilerletmek için katlandıkları zorluklarla birlikte atalarına saygı duyar.

Dördüncü ev Güneş’leri genellikle çocukluklarını harika ve olumlu olarak anarlar. İyiyi hatırlamaya ve kötüyü reddetmeye meyillidirler, çünkü çocukluklarının onları bugün oldukları kişi haline nasıl getirdiğinin kesinlikle farkındadırlar.

4. Evdeki Ay Annesine Bağımlılık Hisseder

Ev ve aile, dünyadaki sığınakları olarak dördüncü ev Ay’ları için çok önemlidir. Aile üyeleriyle etkileşim, dördüncü evdeki Ay’lar için ciddi bir iştir ve herhangi bir anlaşmazlık fazla ciddiye alınır.

Mirasları, olgunlaştıkça öğrendikleri bir şey olarak değil, derin bir duygusal düzeyde her zaman onların bir parçasıdır. İyi ya da kötü olsun, dördüncü ev Ay’larının ebeveynleri ile derin ilişkileri vardır. Ancak en derin olanı, anneleriyle olan ilişkileridir.

Genellikle dördüncü ev Ay haritası sahipleri, büyürken anneleriyle çok fazla zaman harcarlar ve genellikle evde annelerine sürekli duygusal destek verirler. Kendi evlerini oluşturmak için annelerinden ayrılmaları kolay değildir. Kendi ailelerini kurarken, annelerinin sürekli desteğini memnuniyetle karşılarlar ve onu her zaman hayatlarında bir öncelik olarak tutarlar.

4. Evdeki Merkür Duyguları Mantıkla Harmanlar

Doğum haritasının dördüncü evinde Merkür normalde duygusal olan bu eve, memnuniyetle karşılanan bir ışık, tarafsız ve bağımsız bir his getirir. Aile üyeleri arasındaki iletişim bu astrolojik konumda Merkür ile desteklenir.

Merkür her şeyi konuşmak ister. Anlaşmazlıklar nedeniyle bir gerilim varsa, Merkür olayları entelektüel olarak sıralanabilir rasyonel parçalara böler ve genellikle dördüncü eve musallat olan duygusal drama olmadan çözümler bulunabilir.

Bu evde gelişen derin, genellikle bilinçsiz ve çoğu zaman olumsuz duygular daha hafif, daha bilinçli bir alana getirilebilir ve daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde ele alınabilir. Sorunları çözmek için duygulardan ziyade sözcükleri kullanmak Merkür’ün yeteneğidir ve dördüncü evde bu, huzurlu bir atmosfer olarak devam edebilir.

4. Evdeki Venüs Keyifli Bir Ev Hayatı İster

Aile üyelerine karşı her zaman kibar ve sevecen olan dördüncü evdeki Venüs, keyifli bir ev hayatı ister. Bu yerleşimde iyi dekore edilmiş, temiz bir ev önemlidir ve aile hayatına büyük değer verilir.

Dördüncü ev Venüs haritası sahibi, bir çocuk ve bir yetişkin olarak olumsuzlukları görmezden gelerek, ev yaşamının her zaman iyi tarafını görür. Aynı zamanda, ne kadar harika olduğuna bakılmaksızın miraslarına düşkündürler çünkü onların doğası gereği değerlidir.

Çocukken nazik, sabırlı ve sevecen olarak gördükleri en az bir ebeveynleri olur ve harita sahibi bu duyguyu bir yetişkin olarak kurdukları eve taşımak ister.

4. Evdeki Mars Aileyi Bir Arada Tutabilir

Dördüncü evde iradeli davranmak zor olabilir çünkü duygunun çoğunun bilinçsiz olduğu derin, duygusal bir evdir. Mars sabırsız bir gezegendir ve sabır ve incelikle daha iyi ele alınması gereken duygusal alt akıntıları anlayacak zamanı yoktur.

Bu ev, ilişkilerin son derece yakın ve hatta hayati olduğu aile üyelerini ayrılmaz bir şekilde içerir. Mars yalnızca doğum haritası sahibinin iradesine hizmet ettiğinden, hassas aile duyguları genellikle Mars’ın agresif, kararlı ve özünde bencil tarzı tarafından sert bir darbe alır.

Mars, dördüncü evde kendi iradesini tatmin etme ihtiyacını çok ileri götürürse, ebeveynler ve çocuklarla olan hayati ilişkiler zarar görebilir ve Mars’ın kendini bakımsız ve yalnız hissetmesine neden olabilir. Bu evdeki Mars’ın en iyi etkisi, saldırgan ve iddialı gücünü ailesini desteklemek, aileyi bir arada tutan daha zayıf üyeleri veya değerleri savunmak için kullanmak olabilir.

Mars’ın bu yerleşimde doğum haritası sahibi, en az bir ebeveynini güçlü, agresif, sabırsız veya muhtemelen kendi kendine hizmet eden bir birey olarak görür.

Jüpiter 4. Evde Aile Üyelerine Dürüstlüğü Önceler

Dördüncü evdeki Jüpiter, neşeli atmosferi paylaşmak için sürekli gelen çocuklar, arkadaşlar ve akrabalarla büyük, hareketli bir ev ister. Büyük bir mülk arzusu ve genellikle hayvanlara sahip olma eğilimi vardır.

Harita sahibi mirası her zaman gururla kabul eder ve muhtemelen büyük bir ilgiyle araştırır. Mülk sahipliği son derece değerlidir ve muhtemelen bir noktada miras elde eder.

Bu doğum haritası sahibinin çocukluğu sınırsız olarak kabul edilir ve aile tarafından maddi ve duygusal destek açısından sağlanan birçok fırsatla doludur. Bir yetişkin olarak, dördüncü ev Jüpiter kişisi, çocuklarının dünyayı keşfetmeleri ve deneyimlemeleri için geniş bir alana ihtiyaç duyar. Dördüncü evde Jüpiter’de aile üyelerine karşı açık ve dürüst bir tutum bulunur.

4. Evdeki Satürn’le Çocuklu ve Aile Kısıtlayıcı Olabilir

Satürn dördüncü evdeyken aile ve ev hayatı kısıtlayıcı ve külfetli gelebilir. Çocukluk, maddi veya duygusal olarak eksik olmuş olabilir. Aşırı katı olarak görülen bir ebeveyne sahip olmuş olabilir. Genellikle çocukluk deneyimi kolay değildi. Bu duygu yetişkinliğe aktarılır ve dördüncü ev Satürn kişisinin evi ve aileyi kısıtlayıcı bir sorumluluk olarak görmesine neden olur.

En iyi ihtimalle, harita sahibi aile hayatını ciddiye alır ve sorumlu bir sağlayıcı ve bakıcıdır. En kötü ihtimalle, aile dayanılmaz derecede kısıtlayıcı olarak görülür ve harita sahibi ondan kaçmak ister veya bir yük olacağı korkusuyla geleneksel bir aile kurmaktan kaçınır. Aile mirasında doğum haritası sahibinin kabul etmek istemediği yaralar olabilir.

Uranüs 4. Evde Aileden Kopukluk Hissi Verir

Dördüncü evdeki Uranüs çocukluk döneminde harita sahibine, ailesiyle arasında istenmeyen bir kopukluk hissi verebilir. Ayrılma hissi, harita sahibi tarafından seçilmez. Sadece ailede bulunur. Belki bir ebeveyn iş nedeniyle sıklıkla yanında değildir veya çocukluğu sırasında yakın bir aile üyesinin boşanması veya ölümü vardır. Ya da ebeveynlerin her zaman kendi meseleleriyle meşgul olduğu daha incelikli bir durum olabilir.

Harita sahibi, evde daha az insan olan ve kendini kopuk hisseden tek çocuk da olabilir. Bu harita sahiplerinin çocukluklarında sık sık değişiklik yaşamaları yaygındır. Konutlardaki veya ekonomik statüdeki değişiklikler, dördüncü evdeki Uranüs’te desteklenen bir konudur.

Bir yetişkin olarak, Uranüs’ü dördüncü evde olan doğum haritası sahibi, bu duyguları geliştirdikleri aileye aktaracaktır. Bilinçsizce evden ve aileden kopma ya da değişime neden olan krizler oluşturma ihtiyacı olabilir.

Ev ve aile hayatı, sık sık çalkantılar veya değişiklikler olmaksızın durgun hissedilebilir. Aile mirası muhtemelen aile soyunda açıklanamayan kırılmalarla doludur ve harita sahibini pek ilgilendirmez. En az bir ebeveynin kendisinden uzaklığı bu konumda yaygın olarak görülüyor.

Doğum Haritasında Neptün 4. Evde Ne Anlama Gelir?

Neptün’ün dördüncü evde olduğu harita sahibinin çocukluğunda, ıstırabın duygusal alt akıntıları mevcuttur. Acıya katlanan kişi olarak görülen, harita sahibi de dahil olmak üzere herhangi bir aile üyesi olabilir.

Her zaman günah keçisi olan ve acı verici durumun suçunu üstlenen bir aile üyesi vardır. Başka bir aile üyesi, altın bir aile üyesi olarak görülür ve acıdan muaf tutulur. Rollerin algılanması kişiden kişiye farklılık gösterir, ancak harita sahibi bu dinamiği derinden hisseder.

Bu doğum haritası konumuna sahip olanların genellikle bağımlılığı olan, (alkol bağımlılığı gibi) bir ebeveyni vardır. Tüm kafa karıştırıcı, bilinçsiz ıstırap ve suçlamalara rağmen, ailede genel bir şefkat duygusu vardır.

Aile mirasının izini sürmek zor olabilir, ancak mevcut her türlü bilgiden öğrenmekte bir rahatlık vardır. Yetişkinlikte, harita sahibi ailesine karşı şefkatlidir ve onlar için fedakarlık yapmaya isteklidir.

4. Evde Plüton İle Aile İçinde Güç Mücadeleleri

Plüton dördüncü evde olduğunda bilinçsiz güç mücadeleleri ortaya çıkar. Çocuklukta, güç mücadeleleri genellikle harita sahibinin ebeveynleri arasında olur ve çocuk tarafından algılanır.

Ancak bu mücadeleler, özellikle harita sahibi ergenliğe ulaştığında, harita sahibi ve ebeveynler arasında da ortaya çıkar. Harita sahibinin çocukluk döneminde yakın bir aile üyesinin ölümü, bazen Plüton’un ölüm ve yeni başlangıçların gezegeni olması nedeniyle yaşanır. Bu ölüm gerçek olmayabilir, ancak boşanma nedeniyle bir evliliğin ölümü veya bir ebeveynin kariyerinin ölümü olarak deneyimlenebilir.

Dördüncü evdeki bir Plüton çocukluk evinde kontrol edici bir atmosfer olarak da deneyimlenebilir. En az bir ebeveyn yoğun ve kontrol edici olarak algılanır. Bir yetişkin olarak, dördüncü evde Plüton’u olan doğum haritası sahibi kaçınılmaz olarak evde gerginlik hisseder.

Kontrol teması her zaman mevcuttur ve soru her zaman kontrolü diğer aile üyelerine bırakmak mı yoksa gücü elinde tutmak mı gerektiğidir. Aile mirasında genellikle ele alınmayan sırlar vardır.