Doğum Haritasında Onbirinci Ev Konuları? 11. Ev Hesaplama
DOĞUM HARİTASI HESAPLAMA
Doğum Tarihiniz (Gün/Ay/Yıl)
Doğum Saatiniz (Saat/Dakika)

Eski astrologlar tarafından İyi Ruh’un evi olarak bilinen on birinci ev, kamusal yaşamınızda sizi destekleyen tüm insanları bulduğunuz yerdir.

Burası meslektaşlarınızın, arkadaşlarınızın ve aynı zamanda izleyicilerinizin evidir. On birinci evde iyi yerleşimleri olanlar, grup faaliyetlerinde başarılı olma ve topluluk organizasyonlarında liderlik pozisyonları alma eğilimindedir.

Düşman ilişkiler geliştirebileceğiniz yedinci evin aksine, onbirinci ev tamamen aynı fikirde olan arkadaşlarla takılmak ve bağlantılar kurmakla ilgilidir.

Genişleme, büyüme ve şans gezegeni Jüpiter, neşesini on birinci evde bulur, bu nedenle bu evin aynı zamanda hayaller ve hırslarla ilgili olması şaşırtıcı değildir. Vizyonlarınızın - ne kadar uzak olursa olsun - gerçekleştirilebileceği yer burasıdır.

11. Ev Arkadaşların Evi Olarak Bilinir

Doğum haritasındaki 11. Ev topluluğu, ağ oluşturmayı, sosyal adaleti ve işbirliğini yönetir. Uygun bir şekilde, On birinci evdeki gezegensel etkiler, arkadaş çevremiz ve topluluklarımızın daha büyük grubu içindeki konumumuzu ve bağlantımızı gösterir.

Genişletilmiş bir düzeyde, onbirinci ev, insanlığın geleceği için geniş umutlarımızı yansıtır ve kendimizi bu olasılıkların aracıları olarak nasıl gördüğümüzü ortaya çıkarır.

Astrolojinin On Birinci Dostluk Evi

Evler inişe başlarken, on birinci ev, sıkı çalışmamızın amacını ve başarılarımızın sevincini kiminle paylaştığımızı hatırlamamıza yardımcı olur. On birinci ev, kişisel ağımızın yanı sıra insani yardım arayışlarıyla bağlantılıdır.

Bu doğum haritası konumu, ilerlememize yardımcı olan sevgili arkadaşlarımızı ve destek sistemimizi kapsar. Teknoloji ve yenilik de bu bölgede mevcuttur. Bu nedenle on birinci evde gezegenlerle doğanlar genellikle devrimci fikirleriyle tanımlanır. Bu alan üzerinden geçiş yapan gezegenler, toplumdaki rolümüzü tanımlarken erişimimizi genişletmemize yardımcı olur. Bu ev Kova enerjisi ile uyumludur.

11. Ev Ağlar ve Vizyonlarla İlgilidir

11. ev, kişisel hedefleriniz ve arzularınız, umutlarınız, gerçek içsel amacınız ve topluluk duygunuzun şemsiyesi altında kalan yaşam alanlarınızı yönetir.

Uranüs tarafından yönetilen Kova tarafından yönetilen 11. ev ayrıca ekipleriniz, dostluk gruplarınız ve geniş ağınız etrafında döner. Kova’nın anahtar ifadesi “Biliyorum” dur.

11. ev, büyük insan gruplarıyla ilgili her şeyi yönetir. Aynı zamanda gelecekle, umutlarımız ve ideallerimizle de ilişkilidir. Arkadaşlıklar, ağlar, ekipler ve kolektifler gökyüzünün bu kısmıyla ilişkilidir.

Ek olarak, orijinallik, eksantriklik, beklenmedik olaylar veya içgörüler, icatlar, astronomi, bilimkurgu, isyan ve geleceğe yönelik her şey gibi “Kova” ile ilişkilendirdiğimiz her şey bu evin konu kapsamı içerisindedir.

11. ev, genellikle benzer düşünen bir grup insanla ve muhtemelen bir devrim de dahil olmak üzere, gelecekteki olasılıkları tasavvur etmekle ilgilidir.

11. Evdeki Güneş Bir Sosyal Etkileşim Armağanıdır

Bu, doğum haritası sahibine sosyal etki armağanı veren güçlü bir yerleşimdir. Biz bir toplumda faaliyet gösteriyoruz ve on birinci evin Güneş’ine sahip olanlar, değişim yapmak ve dünyadan kazanç sağlamak için etkilerini kullanarak sosyal ağlarda gezinmeye yönlendirilme avantajına sahipler.

Gruplar halinde liderlik pozisyonları elde etmeye yönlendirilirler ve birçoğu topluluk önünde konuşmada başarılı olur. Bu da siyaseti bu Güneş’ler için mükemmel bir kariyer seçimi haline getirir.

On birinci evin Güneş’leri okulda kulüpler kuran veya yetişkinler olarak sosyal değişim için tasarlanmış bir organizasyona liderlik eden veya katılan ilk kişilerdir. Grubun bireyden daha güçlü olduğunu hissederler ve grupları güçlendirerek dünyayı iyileştirme arzusuna sahiptirler.

Bu evde Güneş, Kova burcunun evinde olduğu için her zaman iyi çalışmayabilir ve kişinin grup içerisindeki yönlendiricilik etkisini kaybettirip ikinci sıraya düşmesine neden olabilir.

On birinci ev Güneş’leri, gruplar halinde her zaman yüksek bir konfor düzeyine sahip olmasalar da her zaman etkilidirler.

11. Evdeki Ay Toplumsal İlişkilerde Yeteneklidir

Toplumu büyük ölçekte hareket ettirme yetenekleri, on birinci evin Güneş’lerinde görülen dürtüden farklı olarak derinden hissedilen bir ihtiyaçtan gelir.

On birinci evdeki Ay toplumla kurduğu ilişkilerde, ilgiyi üst düzeyde tutan bir yaklaşıma sahiptir.

Bu harita sahipleri, görüşlerini sanatsal olarak ifade etmek için genellikle ayın duygusal doğasını kullanırlar. Grup liderliğinde sahip olduğu yüksek konfor anlayışı insanları rahatlatır ve insanlara güven verir. Liderlik edebilir ve kendilerine güvenen destekçiler kazanarak sosyal değişimi hayata geçirebilirler.

Toplumun da kendilerini desteklemesini beklerler. Ayın sevecen doğası, karşılığında eşit ama tam tersi bir bakım ihtiyacına sahiptir. İşaretlere ve yönlere bağlı olarak, kendilerine doğal bir avantaj ve güven veren bir kabul beklentisine sahip olabilirler.

Sosyal ağlara dahil olma, on birinci evin Ay’ları için rahat bir alandır. Gruplara kolayca ilham verebilir ve onları rahatlatabilirler.

11. Evdeki Merkür Sosyal İlişkileri Destekleyen Bir Konumda

Merkür, hızlı esprili, mantıklı, konuşkan ve genellikle sosyal ortamlarda rahat olan, on birinci evde avantaj sahibidir. Sosyal ortamlarda girişkenlik doğum haritasının on birinci evindeki Merkür yerleşiminde desteklenen bir konudur.

Merkür konuşmayı sever ve sohbetleri soyut ve kişisel olmayan şekilde sürdürebilir. Bu özelliği on birinci evin sosyal ve grup konularına odaklanmasını tamamlar. Konuları hafif ve eğlenceli tutma yeteneği, burada Merkür’ün bir başka yararıdır. Sosyal konulardaki tartışmalarda Merkür, gerçekleri ve rakamları takip edebilir ve bilgilerini doğru tutabilir.

11. Evdeki Venüs Sosyal İlişkilerde Zariftir

Sosyal gruplarda kibar ve çekici görünme endişesi, Venüs on birinci eve düştüğünde ortaya çıkar. Eylemlerin ve ifadelerin sosyal sonuçlarını her zaman dikkate almak için büyük çaba gösterilir bu doğum haritası konumunda.

Etkinliklere uygun davetler ve hediyeler için "teşekkürler" bu harita sahipleri için önemlidir. Sosyal gruplarla uğraşırken uygun görgü kurallarını kullanmak konusunda eksikleri olsa da, kaba ya da bilgisiz görünmek istemezler.

Sosyal ağ, bu konumla doğal olarak gelen bir beceridir ve bu harita sahipleri sosyal gruplarından büyük ölçüde yararlanabilirler. Arkadaşlarla ve tanıdıklarla olan iş bağlantıları, gelirlerini artırabilir ve onlara sosyal veya kariyer gelişimi için fırsatlar verebilir.

Bu doğum haritası konumu, sosyal meseleler hakkında güçlü fikirlere yol açsa da, bu konum sahipleri, görüşlerini incelikle ifade ederek kararsız görünmeyi başarırlar.

İncelik ve nezaket kullanarak sosyal değişimi gerçekleştirmek için grupları kullanma yeteneği, on birinci evdeki Venüs ile birlikte gelir.

11. Evdeki Mars Bu Astrolojik Pozisyonla Uyumsuz

Sosyal gruplar ve sorunlarla uğraşırken sabırsız ve agresif olan on birinci evdeki Mars, grubun gücüne karşı bariz bir kızgınlık düzeyine sahiptir. Mars’ın bağımsız doğası, on birinci evin grup merkezli, işbirlikçi doğasıyla çatışır.

Onbirinci eve sahip harita sahibi Mars liderlik ettiği sürece mutlu hisseder. Ancak kalabalığın içinde kaybolmak ve sosyal kurumların emirlerine uymak Mars’ın hüsrana uğramasına, sinirlenmesine ve yeterince zorlanırsa patlamasına neden olur.

On birinci evin "herkese uyan" doğası, Mars’ın kendine hizmet etme ihtiyacına pek uymaz. Sosyal gruplarda kuyrukta bekleyerek veya diğer protokolleri takip ederek sabırlı olmak Mars’a işkence gibi gelebilir.

Bu harita sahipleri, bu durumlarda soğukkanlılıklarını kolayca kaybedebilir ve grubu protesto edebilirler. Genellikle toplumun kurumsal tuzaklarından hızlı bir kaçış yolu bulurlar ve kuralları görmezden gelir veya çiğnerler.

Para cezası ödemek ve toplumun uymadığı için verdiği diğer cezalarla uğraşmak, on birinci evdeki Mars’ın yaygın olarak karşılaştığı bir şeydir.

Jüpiter 11. Evde Doğal Liderlik Özellikleri Veriyor

Grup etkinlikleri, sosyal kulüpler ve kurumlar aracılığıyla büyüme ve daha büyük dünyaya ulaşma ve genişleme yeteneği bu astrolojik konumda desteklenir.

On birinci evdeki Jüpiter, grubun gücünün kendilerine fırsatlar sunduğuna, canlandırdığına ve dünyada hediyeler sunduğuna inanır.

Jüpiter bu astrolojik konumda gruplardan hem maddi hem de entelektüel olarak kazanç sağlayabilir. Bu harita sahipleri, sosyal ağlar aracılığıyla iş ve kariyerde başarı ve kurumların bürokrasisi arasında kolayca yükselme yeteneği bulurlar.

İlham, birçok kişinin gücüyle gelişen fikirlerden gelir. Jüpiter’in herhangi bir evdeki başarısı, büyük ölçüde, olayları geldikleri gibi alma ve hafif, küresel bir bakış açısı sağlama yeteneğinde yatmaktadır.

Onbirinci evde, bu rahat stil, herhangi bir kişinin duygusal hezeyanına kapılmadan, grubun dinamiğine odaklanarak onları çoğu insanın çok önüne koyuyor.

Bu insanlar genellikle karizmaya ve özgüvene sahiptir ve doğal olarak liderlik pozisyonlarına girerler.

İlham veren konuşmaları ve fikirlerini ifade etme yetenekleri insanları cezbeder. Çoğu insanla kolayca geçinebilme yetenekleri ve farklı bakış açılarını keşfetme istekleri, onları yeni ortaya çıkan grupların ön saflarında tutar ve aynı zamanda liderlik için fırsat verir.

11. Evdeki Satürn Grupta Ciddiyetsizlik İstemez

Satürn’ün seçtiği ciddi ve aşırı planlı yollar, grup veya organizasyon tarafından da aynı ciddiyetle ele alınmadıkça, on birinci evde gezinmeyi zorlaştırır. Uygun grup içerisinde ise Satürn son derece iyi iş çıkarır. Okul ve şirketler gibi birçok kuralın olduğu kurumlar Satürn için mükemmeldir.

Gezegen yapıyı ve tanımlanmış bir eylem planını sever. Ne yazık ki, çoğu kuruluş ve grubun kusurları ve düzensizlikleri vardır.

Gruplar her zaman kendi gündemleri ve kişilikleri olan ve kurallara uymama potansiyeli taşıyan bireylerden oluşur. Kurallar esnetilir veya bozulursa Satürn doğası gereği hüsrana uğrar ve sert, plastik bir manken gibi garip hisseder. Sosyal gruplarda işleri gevşek tutmak, bu harita sahipleri için korkutucu bir iştir.

Satürn derinleri tercih eder, birçok insanla dağınık onbirinci evdeki yüzeysel ilişkiler yerine, birkaç kişiyle arkadaş olur. Bu insanlar grupla bir amaç için çalışmıyorlarsa ve yapılandırılmış bir plan izliyorlarsa, diğer grup üyeleriyle nasıl ilişki kuracaklarını bilmekte zorluk yaşarlar.

Grup dinamiklerinin doğal ritimlerini anlamadıkları için katıdırlar. Grubu hedeflere giden yolda tutabilen mükemmel grup liderleri olabilirler, ancak grupta lider olamazlarsa etkisiz kalırlar.

11. Evdeki Uranüs Kendi Evinde Rahat

Uranüs gücünü, sosyal değişime doğru çalışmaktan zevk aldığı onbirinci evde hisseder. Uranüs’ün kendi yönettiği evde olması, harita sahibine grup içinde, arkadaşlar arasında ve diğer tanıdık tipi ilişkilerde rahat bir his verir. Bu ilişkileri, yakın duygusal ilişkilere tercih ederler.

Başkalarıyla ortak bir amaç doğrultusunda çalışmak onlar için ilham verici ve tatmin edicidir. Bireysel üyelerin tuhaflıkları ne kadar fazla olursa olsun kabul edilir ve bir grubu oluşturan şeyin normal parçaları olarak kabul edilir.

Uranüs bu astrolojik konumda kendisini farklılıklar tarafından tehdit altında hissetmez ve kabul edilmelerinin onları kabul etmeyenlerden üstün kıldığına inanır. Bu, toplum için en iyi olduğuna inandıkları şeyi ortaya koymak için çok fazla zorlamalarına neden olabilir.

Ara sıra, tek bedene uyan tek bir moda içinde kapsamlı sosyal değişim yapma konusundaki heyecanları, başkalarının da farklı görüşlere sahip bireyler olduğu gerçeğini görmelerini engeller. Tıpkı diğer herkes gibi, bu harita sahipleri de yanılıyor olabilir ve onların değişim arzusu grupları yanlış yöne yönlendirebilir.

Ancak genel olarak, bu insanlar insanlarla ilişkilerini biraz mesafeli ve yargılayıcı olmayan bir şekilde sürdürmekte iyidirler. Sosyal ağlarda genellikle sosyal bağlantılardan parasal olarak kazanç sağlayan karşılıklı ilişki tarzında ve bürokrasi ile sorunsuz bir şekilde çalışma yeteneklerinde mükemmeldirler.

11. Evdeki Neptün Bireysellikle Sosyallik Arasında

Neptün’ü on birinci evde olanlar, bireyselliklerinin nerede bitip grubun nerede başladığını belirlemekte zorlanabilirler. Grup hareketlerine kapılmaktan sakınmalıdırlar çünkü bu, kendi yollarını bulmaktan daha kolaydır ve kendilerini kabul edilmiş hissettirir.

Grubun sunduğu şefkate çekilebilirler. Ancak grup, karşılaştıkları her krizden onları ayağa kaldıramayınca hayal kırıklığı yaşarlar. Grup içinde kaybolmaktan hoşlanırlar, ancak grubun herhangi bir bireyden ayrı bir enerjisi ve misyonu olduğunu unutmamalıdırlar.

İkili bir doğaya sahip olan Neptün aynı zamanda bu grup enerjisini anlamada da ustadır. Grup içinde kaybolmanın kişisel olmayan uçurumunun tadını çıkarırken bile bu insanlar, sosyal misyonlarda gizli gündemleri görme ve grup hareketlerinde komplolar seçme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahipler.

Bu doğum haritası sahipleri, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi anlar ve arada kaybolanlara karşı şefkat duyabilir.

11. Evde Plüton Toplumdaki Güç Dinamiklerine Odaklanır

Gruplardaki, gündelik arkadaşlıklardaki ve toplumsal kurumlardaki güç dinamiklerinin son derece farkında olan Plüton yaşamın bu alanlarındaki etkileşimler konusunda ciddidir.

Bu astrolojik harita sahipleri bir grup ortamına girdiklerinde, güç yapısını hemen algılarlar ve güçsüz bir konuma düşmediklerinden emin olmak isterler.

Grupların veya örgütlerin gücü tarafından sömürülme olasılığına karşı sürekli olarak tetikte olmak yüzünden zaman zaman yorulduğunu hisseder.

Mümkün olduğunda devlet kurumlarından kaçabilir ve herhangi bir grup faaliyetinden uzak durabilirler. Yeni tanıştıkları insanlara güvenmeleri onlar için zordur çünkü bu kişinin onlardan sadece arkadaşlıktan başka bir şey isteyebileceği duygusuna kapılırlar.

Harita sahibi güvenilir bulduğu insanlarla karşılaştığında, onlara çok değer verir. Genellikle güvendikleri birkaç kişiyi içeren sıkı sosyal ağlara sahiptirler.